Villkor

Allmänna villkor för medlemskap i Marknadsföreningen i Västerås

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Marknadsföreningen i Västerås och mellan den person (Medlemmen) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i föreningens utbud under aktiviteter.

Avtalstid

Marknadsföreningen i Västerås erbjuder medlemskap gällande 12 månader efter att avgiften erlagts föreningen. Medlemskapet betalas via www.miv.nu. Du kan välja att betala via kort eller faktura. För faktura tillkommer en avgift, se punkt 9.

Uppsägning

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlemsavgiften återbetalas ej.

Aktiviteter

Kostnad medlem vid Aktiviteter
Anmälan till enskilda aktiviteter i Marknadsföreningen i Västerås sker på www.miv.nu. I medlemskapet ingår kostnaden för aktivitet.

Kostnad icke medlem vid Aktiviteter
Anmälan till enskilda aktiviteter i Marknadsföreningen i Västerås sker på www.miv.nu. Kostnaden specificeras vid varje aktivitet. Vid anmälan till aktivitet betalas kostnaden direkt med kort eller mot faktura, för villkor se punkt 9. Pengarna återfås ej.

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning av årsavgiften ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen ej att ha tillgång till MiV:s aktiviteter till dess betalning sker.

Prisändringar

Föreningen äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

Ändring av medlemmens personuppgifter

Medlemmen skall omgående underrätta Marknadsföreningen i Västerås om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.
Marknadsföreningen i Västerås ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når medlemmen på den av medlemmen aktuella angivna adressen.

Medlemsregister i databas

Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner medlemmen den registreringen. Marknadsföreningen i Västerås behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemsregistret som medlemmen har samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Villkor vid faktura

4–7 dagar efter anmälningen skickas en faktura med 30 dagars betalningsvillkor via posten.10 dagar efter förfallodatum skickas en påminnelse med 8 dagars förfallodatum. På fakturan läggs 60 kronor i avgift + ränta 11 dagar efter utskickad påminnelse skickas betalningen till inkasso. Det läggs då på 150 kronor + ränta och skickas med 8 dagars förfallodatum. Marknadsföreningen anlitar extern part för fakturering. Detta innebär att föreningen ej kan återbetala påminnelseavgifter etc som är kopplade till fakturahanteringen. Obs! Seminarier och aktiviteter där avgiften erlagts med faktura återbetalas inte.

Villkor vid kortbetalning

Marknadsföreningen samarbetar med PayEx för att skapa en så trygg och säker betalning som möjligt. Betalning sker med Mastercard eller Visa.